Neurology

Dr. Renu Khamesra

Dr. Renu Khamesra

- M.S. (Neurosurgery), M.Ch. Neurosurgery) Fellowship Neuro-endoscopy Neurosurgeon-GMCH

Dr. Renu Khamesra,


Dr. Anis Jukkarwala

Dr. Anis Jukkarwala

- M.D. (Medicine), D.M. (Neurology) Fellowship-Epilepsy (Shrichitra Institute, Trivandrum) Consultant Neurologist-GMCH

Dr. Anis Jukkarwala,


Dr. Vinod Mehta

Dr. Vinod Mehta

- M.D., D.M. Neurology K.G.M.C., Lucknow) Consultant Neurologist-GMCH

Dr. Vinod Mehta,